ASP 400.1 BEAWER

Dvounápravová traťová strojní podbíječka rakouské firmy Plasser&Theurer s šestnácti podbíjecími pěchy, která směrově a výškově upravuje polohu koleje. Stroj zvládne podbít všechny typy svršků, avšak je nutné počítat s výkonem 250 – 350 m/hodinu. Podbíječka umí využít dat získaných z APK a jedním záběrem má výkon 400 m/hod. Ideálním využitím stroje je nasazení na drobných údržbách, předzvedání koleje před čističkou, nultá a první podbití, podbíjení propustků, mostů a přejezdů. Stroj podbíjí „Y“ pražce na asynchronním principu podbíjecích agregátů, kdy se nezávisle na sobě spouští levá a pravá podbíjecí skříň. Výkon na Ypsilonech je cca 120 m/hod.
V režimu jízda dokáže projet nejmenším poloměrem oblouku 90 m. V režimu práce zvládne podbít nejmenší poloměr oblouku 170 m. Minimální zdvih nivelety koleje je 10 mm a maximální zdvih nivelety koleje je 50 mm. Optimální zdvihy nivelety koleje při kvalitním štěrkovém loži jsou v rozsahu 15-30 mm a maximální směrový posun koleje je 50 mm (optimální směrový posun je do 30 mm).

Přípravné práce před úpravou směrového a výškového uspořádání koleje jsou popsány v předpise S3/1, zejména zajištění demontáže (a opětovné montáže) přechodů, přejezdů a ostatních zařízení dopravní cesty tvořící překážky v práci strojní linky (např. ukolejnění, pojistné úhelníky, magnetické informační body AVV apod.), přeložky kabelů, snesení výstroje zabezpečovacího zařízení po náhradě jeho závislosti (zajištění bezpečnosti). Nelze připustit, aby v důsledku opomenutí těchto povinností došlo k poškození těchto zařízení. V koleji se vždy vyznačí na pražcích v ose koleje hlavní body (ZP, KP, ZO apod.) Hlavní body je nutno označit vždy, označení se provede trvanlivou barvou.
Podbíječka disponuje záznamovým zařízením GPK a technologických veličin. Záznamové zařízení je určeno k záznamu a hodnocení geometrických parametrů koleje dle ČSN EN 73 6360.
Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.
Při odstavení stroje je nutné počítat s délkou 15 m přes nárazníky.