Podívejte se na některé naše stavby:

V rámci akce byla provedena oprava krovu a 100% střešní krytiny, oprava vnějších omítek, výměna oken a dveří, oprava zpevněných ploch, nový mobiliář a orientační systém budovy, oprava služebních prostor (rozvody ZTI a elektro), oprava vnitřních povrchů stěn a podlah, výměna septiku a zřízení vsakovacích nádrží na dešťovou vodu, nové sociální zařízení pro zaměstnance Správy železnic.

Doba provádění prací:

Zahájení: 11/2020

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 7 293 209,77 Kč

Oprava trati v úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách. Strojní čištění štěrkového lože a následná úprava prostorové polohy koleje, reprofilace odvodnění žel. spodku a vybudování nového odvodnění žel. spodku, svařování

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 16 398 839,11 Kč

Obnova dvou traťových úseků (Hořesedly – Svojetín a Mutějovice – Domoušice, dohromady cca 6,8km trati), dále staniční koleje v žel. st. Svojetín a žel.st. Mutějovice. Současně také 2 a 2 nástupiště v obou stanicích a 2 železniční přejezdy.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 5/2021

Cena za dílo bez DPH: 84 899 643,00 Kč

V rámci stavby se jednalo o kolejové propojení kolejiště ČD a.s. v obvodu DKV Praha – PJ Vršovice a DKV – ONJ přes bývalé kolejiště vlečky Teplárna Michle, kde byly prováděny práce na žel. spodku ( gabiony, odvodnění ), výstavba nových opěrných zdí, nové trakční základy a vedení, vyhřívání výhybek, montáž samovratů, nové osvětlení, nové zabezpečovací zařízení, nový kol. svršek ( pokládka nových výhybek a kolejí, svařování ).

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 94 898 984,00 Kč

Oprava výpravní budovy v žst. Holice – výměna oken a dveří, nová fasáda , vyklizení bytů po bezdomovcích, oprava střechy a nová krytina.

Doba provádění prací:

Zahájení: 6/2020

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 15 280 035,00 Kč

Opravu TÚ Čelákovice-L.Toušeň, L.Toušeň-Brandýs nad Labem a žst.Brandýs nad Labem.

Realizace výměny kolejnic, pražců, svařování a zřízení bezstykové koleje, 6 x rekonstrukce přejezdů, 2 nové zastávky (Čelákovice-zastávka, Brandýs nad Labem –zastávka) a 3 nové nástupiště v žst.Brandýs nad Labem. V Brandýse se dělá také těžká střední oprava výhybek a obnova 3 staničních kolejí.

Zadavatel: OŘ Praha, Správa tratí Praha-západ

Doba provádění prací:

Zahájení: 10/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 48 998 872,00 Kč

Stavba zahrnuje opravy výhybek, výměny pražců a kolejnic, čištění štěrk. lože, zřízení nástupišť a 4 přejezdů.

Doba provádění prací:

Zahájení: 11/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 34 975 594,00 Kč

Rekonstrukce železničního svršku, výměna kolejnic a pražců ve staničních kolejích a ve výhybkách, kde je znovu obnovena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 54 998 806,39 Kč

Oprava mostu v km 19,857 na trati Vrané-Dobříš.

Stavba je momentálně rozpracovaná

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 4 127 031 Kč

Oprava mostních objektů v úseku Tršnice-Luby

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 3 255 805,00 Kč

Práce obsahovaly výměnu kolejové roštu, kde byly stávající dřevěné pražce nahrazeny pražci Y a vyměněny nové kolejnice. Dále byly zřízeny dva přejezdy.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 36 898 851,00 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 10 241 365,00 Kč

Oprava traťového úseku Olbramovice – Kosova Hora. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné + styková kolej) je nahrazen Y pražci a zřízena bezstyková kolej.

Stavba je momentálně rozpracovaná.

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 51 448 477 Kč

Oprava trati Rakovník – Domoušice a Chrášťany – Svojetín. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné pražce + styková kolej) je nahrazen pražci B91  a zřízena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 89 848 211 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 2 135 319,00 Kč

Oprava stání č. 5 (výměna kolejnic, vybourání části kanálku, vložení nových pražců a kolejnic)

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 800 000,00 Kč

Velmi komplikovaná stavba z důvodu šibeničních termínu investora. Za komplikované dopravní situace došlo k regeneraci výhybek č. 18, 19, 27, 40 a 43, úprava kolejí a zabezpečovacího zařízení.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 8/2020

Cena za dílo bez DPH: 27 776 215,55 Kč

Oprava výpravní budovy v Jílové u Prahy (nová fasáda, plastové okna a střecha)

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2020

Dokončení: 3/2020

Cena za dílo bez DPH: 1 940 000,00 Kč