Podívejte se na některé naše stavby:

Oprava traťového úseku Olbramovice – Kosova Hora. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné + styková kolej) je nahrazen Y pražci a zřízena bezstyková kolej.

Stavba je momentálně rozpracovaná.

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 51 448 477 Kč

Oprava mostu v km 19,857 na trati Vrané-Dobříš.

Stavba je momentálně rozpracovaná

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 4 127 031 Kč

Oprava trati Rakovník – Domoušice a Chrášťany – Svojetín. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné pražce + styková kolej) je nahrazen pražci B91  a zřízena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 89 848 211 Kč

Oprava výpravní budovy v Jílové u Prahy (nová fasáda, plastové okna a střecha)

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2020

Dokončení: 3/2020

Cena za dílo bez DPH: 1 940 000,00 Kč

Oprava stání č. 5 (výměna kolejnic, vybourání části kanálku, vložení nových pražců a kolejnic)

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 800 000,00 Kč

Velmi komplikovaná stavba z důvodu šibeničních termínu investora. Za komplikované dopravní situace došlo k regeneraci výhybek č. 18, 19, 27, 40 a 43, úprava kolejí a zabezpečovacího zařízení.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 8/2020

Cena za dílo bez DPH: 27 776 215,55 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 10 241 365,00 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 2 135 319,00 Kč

Rekonstrukce železničního svršku, výměna kolejnic a pražců ve staničních kolejích a ve výhybkách, kde je znovu obnovena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 54 998 806,39 Kč

– ještě se na stavbě pracuje. Plánované ukončení stavby 10/2020