Podívejte se na některé naše stavby:

vedoucí účastník společnosti: Eurovia CS, a.s.

další účastník společnosti: GJW Praha spol. s r.o.

Naše firma zajišťovala práce na železničním svršku a železničního přejezdu.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2016

Dokončení: 11/2017

Cena za dílo bez DPH: 86 676 917,64Kč

Tato stavba byla rozdělena na dvě etapy.

I.etapa: Kolej č.1 od km 324,322 735 po výhybku č. 1v ŽST. Varín v km 328719 025 a kolej č.2 od km 324,295 247 po výhybku č.2 v ŽST. Varín v km 328,729 158

II.etepa: Kolej č. 1 od km 1 324,322 735 po výhybku č. 94 v ŽST.Vrútky v km 317,457 105 a kolej č.2 od km 324,295 247 po výhybku č.95 v ŽST Vrútky v km 317,457 105

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2010

Dokončení: 8/2011

Cena za dílo bez DPH: 17 483 867,49 EUR

Rekonstrukce SSZ žst. Raspenava

„Společnost rekonstrukce Raspenava”

vedoucí účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

další účastník společnosti: GJW Praha spol. s r.o.

Předmětem stavby je rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Raspenava a Frýdlant v Čechách a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v traťových úsecích Mníšek u Liberece – Raspenava, Raspenava – Frýdlant v Čechách a Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem včetně zabezpečení přejezdů. Předmětem stavby je rovněž změna konfigurace kolejiště spojená s rekonstrukcí železničního svršku, spodku a nástupišť v železničních stanicích Frýdlant v Čechách a Raspenava.

Doba provádění prací:

Zahájení: 1.5.2016

Dokončení: 1.10.2017

Cena za dílo bez DPH: 439 121 265,09Kč

– ještě se na stavbě pracuje. Plánované ukončení stavby 10/2020