Podívejte se na některé naše stavby:

Oprava výhybek v žst. Zruč nad Sázavou

Investor: OŘ Praha , ST Praha-východ

Doba provádění prací:

Zahájení: 9/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 1 351 164,43Kč

žst.Kraĺovany – žst.Lubochňa – rekonštrukcia kol.č.1,2

GJW realizuje kolej č.2

Investor: ŽSR

GJW jako člen sdružení spolu s TSS Grade, Subterra, Tempra

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2021

Cena za dílo bez DPH: 27 065 132,00Kč

Optimalizace trati Lysá nad Labem-Čelákovice

Na stavbě GJW Praha realizuje 1. a 2. traťovou kolej mezi oběma stanicemi, dva silniční přejezdy a výhybnu Káraný

Investor: SŽ, Stavební správa západ

GJW člen sdružení spolu s Eurovia a Elektrizace železnic

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2021

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 58 923 935,00Kč

Modernizace uzlu Pardubice

Investor: SŽ, SS-východ

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2023

Letošní cena za dílo bez DPH: 170 484 792,00Kč

Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice

GJW Praha realizuje dvě ostrovní nástupiště v žst.Praha-Radotín, lichou skupinu kolejí v žst.Praha-Radotín, traťové úseky mezi Smíchovem a Velkou Chuchlí a mezi Velkou Chuchlí a Radotínem.

Investor: Správa železnic, Stavební správa západ

GJW je člen sdružení spolu s Eurovia, Strabag a Elektrizace železnic

Doba provádění prací:

Zahájení: 2020

Dokončení: 2022

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 121 631 631,00Kč

Rekonstrukce žst. Přerov – 2.stavba

GJW Praha realizuje sudou skupinu výhybny Dluhonice a 1.TK Dluhonice – Přerov

Investor: SŽ, Stavební správa východ

GJW jako člen sdružení spolu s Eurovia, Strabag, Subterra

Doba provádění prací:

Zahájení: 2019

Dokončení: 2022

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 156 526 279,00Kč

Oprava trati v úseku Pilníkov – Trutnov

Jedná se o nový železniční svršek, kde jsou zabudovány polské pražce B70 W 60. V celém úseku je provedeno strojní čištění a úpravu banketů a příkopů.

Investor: SŽ OŘ Hradec Králové

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2021

Dokončení: 7/2021

Cena za dílo bez DPH: 28 489 203,66Kč

Výstavba PZS na přejezdu P2236 na trati Rudná-Jeneček

Jedná se o rekonstrukci přejezdu včetně zabez. zařízení (závor), dále rozsáhlé zemní práce a výměna kol.roštu přilehlého oblouku (včetně zřízení BK ,osazení kotev a úprava GPK)

Investor: SS Praha,1.SaZ Plzeň a OŘ Praha

Doba provádění prací:

Zahájení: 6/2021

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 7 874 397,00Kč

„Opravy vlečky Českých lupkových závodů“ v Novém Strašecí.

Investor: ČLZ Nové Strašecí

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2021

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 895 300,00 Kč

Dostavba zriadovacej stanice Žilina-Teplička

Investor: Železnice Slovenské republiky (ŽSR)

Doba provádění prací:

Zahájení: 2021 (letošní etapa 5-6/2021)

Dokončení: 2023

Cena za dílo bez DPH (letošní objem): 25 266 965,00 Kč

V celém úseku bylo čištěno kolejové lože, výměna pražců obnovovacím vlakem UM 3, výměna kolejnic, oprava přejezdů, výstavba gabionových zdí.

Svařování kolejnic Prsmou. Pro stavbu byl použit německý obnovovací vlak UM3.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 10/2021

Cena za dílo bez DPH: 16 959 974,23 Kč

V celém úseku byly vyměněny kolejnice za nové.

V úseku Červené Janovice – Malešov byly místo ocelových pražců vložené nové pražce B 91. Byly provedena oprava nástupišť v Krasňovice,  Týniště, Bykáň. Svaření do bezstykové koleje. Oprava přejezdů.  Vloženy pražcové kotvy.

V úseku Poličana – Malešov – ocelové pražce byly vyměněné za pražce betonové SB5, oprava nástupiště v žel. zastávce Poličany, svaření kolejnic do bezstykové koleje, oprava přejezdů.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 10/2021

Cena za dílo bez DPH: 46 988 272,32 Kč

V rámci akce byla provedena oprava krovu a 100% střešní krytiny, oprava vnějších omítek, výměna oken a dveří, oprava zpevněných ploch, nový mobiliář a orientační systém budovy, oprava služebních prostor (rozvody ZTI a elektro), oprava vnitřních povrchů stěn a podlah, výměna septiku a zřízení vsakovacích nádrží na dešťovou vodu, nové sociální zařízení pro zaměstnance Správy železnic.

Doba provádění prací:

Zahájení: 11/2020

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 7 293 209,77 Kč

Oprava trati v úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách. Strojní čištění štěrkového lože a následná úprava prostorové polohy koleje, reprofilace odvodnění žel. spodku a vybudování nového odvodnění žel. spodku, svařování

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2021

Dokončení: 9/2021

Cena za dílo bez DPH: 16 398 839,11 Kč

Obnova dvou traťových úseků (Hořesedly – Svojetín a Mutějovice – Domoušice, dohromady cca 6,8km trati), dále staniční koleje v žel. st. Svojetín a žel.st. Mutějovice. Současně také 2 a 2 nástupiště v obou stanicích a 2 železniční přejezdy.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2021

Dokončení: 5/2021

Cena za dílo bez DPH: 84 899 643,00 Kč

V rámci stavby se jednalo o kolejové propojení kolejiště ČD a.s. v obvodu DKV Praha – PJ Vršovice a DKV – ONJ přes bývalé kolejiště vlečky Teplárna Michle, kde byly prováděny práce na žel. spodku ( gabiony, odvodnění ), výstavba nových opěrných zdí, nové trakční základy a vedení, vyhřívání výhybek, montáž samovratů, nové osvětlení, nové zabezpečovací zařízení, nový kol. svršek ( pokládka nových výhybek a kolejí, svařování ).

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 94 898 984,00 Kč

Oprava výpravní budovy v žst. Holice – výměna oken a dveří, nová fasáda , vyklizení bytů po bezdomovcích, oprava střechy a nová krytina.

Doba provádění prací:

Zahájení: 6/2020

Dokončení: 6/2021

Cena za dílo bez DPH: 15 280 035,00 Kč

Opravu TÚ Čelákovice-L.Toušeň, L.Toušeň-Brandýs nad Labem a žst.Brandýs nad Labem.

Realizace výměny kolejnic, pražců, svařování a zřízení bezstykové koleje, 6 x rekonstrukce přejezdů, 2 nové zastávky (Čelákovice-zastávka, Brandýs nad Labem –zastávka) a 3 nové nástupiště v žst.Brandýs nad Labem. V Brandýse se dělá také těžká střední oprava výhybek a obnova 3 staničních kolejí.

Zadavatel: OŘ Praha, Správa tratí Praha-západ

Doba provádění prací:

Zahájení: 10/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 48 998 872,00 Kč

Stavba zahrnuje opravy výhybek, výměny pražců a kolejnic, čištění štěrk. lože, zřízení nástupišť a 4 přejezdů.

Doba provádění prací:

Zahájení: 11/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 34 975 594,00 Kč

Rekonstrukce železničního svršku, výměna kolejnic a pražců ve staničních kolejích a ve výhybkách, kde je znovu obnovena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 12/2020

Cena za dílo bez DPH: 54 998 806,39 Kč

Oprava mostu v km 19,857 na trati Vrané-Dobříš.

Stavba je momentálně rozpracovaná

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 4 127 031 Kč

Oprava mostních objektů v úseku Tršnice-Luby

Zadavatel: OŘ Ústí nad Labem

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 3 255 805,00 Kč

Práce obsahovaly výměnu kolejové roštu, kde byly stávající dřevěné pražce nahrazeny pražci Y a vyměněny nové kolejnice. Dále byly zřízeny dva přejezdy.

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 10/2020

Cena za dílo bez DPH: 36 898 851,00 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 4/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 10 241 365,00 Kč

Oprava traťového úseku Olbramovice – Kosova Hora. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné + styková kolej) je nahrazen Y pražci a zřízena bezstyková kolej.

Stavba je momentálně rozpracovaná.

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 51 448 477 Kč

Oprava trati Rakovník – Domoušice a Chrášťany – Svojetín. Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, kde původní svršek (dřevěné pražce + styková kolej) je nahrazen pražci B91  a zřízena bezstyková kolej.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 89 848 211 Kč

Oprava fasády a střechy

Doba provádění prací:

Zahájení: 5/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 2 135 319,00 Kč

Oprava stání č. 5 (výměna kolejnic, vybourání části kanálku, vložení nových pražců a kolejnic)

Doba provádění prací:

Zahájení: 8/2020

Dokončení: 9/2020

Cena za dílo bez DPH: 800 000,00 Kč

Velmi komplikovaná stavba z důvodu šibeničních termínu investora. Za komplikované dopravní situace došlo k regeneraci výhybek č. 18, 19, 27, 40 a 43, úprava kolejí a zabezpečovacího zařízení.

Doba provádění prací:

Zahájení: 7/2020

Dokončení: 8/2020

Cena za dílo bez DPH: 27 776 215,55 Kč

Oprava výpravní budovy v Jílové u Prahy (nová fasáda, plastové okna a střecha)

Doba provádění prací:

Zahájení: 3/2020

Dokončení: 3/2020

Cena za dílo bez DPH: 1 940 000,00 Kč