Kolejový jeřáb KIROW KRC 800 tm

Kirow KRC 800 tm je osminápravový kolejový jeřáb s dieselovým motorem, který vytváří potřebnou sílu pro hydraulickou soustavu pohánějící veškeré pracovní a pojezdové prvky stroje. Jeřáb je vybaven vyrovnávacím protizávažím, které pracuje prostřednictvím hydraulických válců, které ho vysouvají podle hmotnosti zavěšeného břemene. Jeřáb je vybaven kontrolní elektronikou zabraňující přetížení a také případnému převrácení stroje. Rameno jeřábu tvoří třídílný teleskopický výložník. Stabilitu jeřábu při práci zajišťuje také čtveřice opěr, které lze nastavit do polohy odpovídající úhlu natočení ramene jeřábu, jeho vysunutí a hmotnosti zavěšeného břemene.
Součástí jeřábu je traverza délky dvanácti metrů, která slouží k uchycení dlouhých prvků bez nežádoucího nedovoleného průhybu zavěšeného břemene. Tím je eliminováno nebezpečí trvalého poškození a je zaručeno přesné a kvalitní uložení dílu na své místo v té nejvyšší kvalitě. Traverza je šestidílná a je přepravována samostatně na čtyřnápravovém železničním voze, který slouží i jako nářaďový a ochranný vůz jeřábu. Jeřáb smí pracovat pouze za napěťové výluky a výluky koleje. Obsluhu jeřábu tvoří jeřábník, a tři vazači, z toho jeden s funkcí elektrotechnika. Nejčastější využití jeřábu je při kladení výhybkových konstrukcí. Propozice jeřábu a roznášecí traverzy umožňuje pokládku většiny typů výhybek. Stroj se osvědčil i při snímání a kladení kolejových polí, zejména ve stanicích.

Použití kolejového jeřábu:
– manipulace s výhybkovými konstrukcemi
– manipulace s mostními konstrukcemi
– montáže a demontáže rozměrných stavebních dílů
– nasazení při odstraňování následků železničních nehod

Technické údaje jeřábu:

– Hmotnost stroje: 120 000 kg
– Délka stroje: 13 000 mm
– Maximální šířka s vysunutými podpěrami: 5 metrů
– Maximální vyložení: 20 metrů
– Maximální nosnost při minimálním vyložení: 50 tun
– Maximální nosnost při maximálním vyložení: 17 tun

 

Video ze stavby