SSP 110 SW

Dvounápravový stroj na úpravu štěrkového lože rakouské firmy Plasser&Theurer s bočním pluhem pro libovolné natočení v rozmezí úhlu 0 – 45°, urovnávací pluh s vodícími plechy k ochraně koleje a upevňovadel, zametací zařízení, strmé dopravníky štěrku se zásobníkem (5mᶟ) ke sběru a rozdělení štěrku do každé požadované pozice. Při využití zásobníku štěrku je nutné počítat s dobou naplnění násypky 25 minut. Stroj zvládne upravit štěrkové lože všech typů svršků, avšak je nutné počítat s výkonem při GPK 1 200 m/hod a při novostavbě 800 m/hod. Ideálním využitím stroje je nasazení společně s traťovými a výhybkovými podbíječkami do výkonu 1 600 m/hod.
V režimu jízda dokáže projet nejmenším poloměrem oblouku 105 m. V režimu práce zvládne upravit štěrk v nejmenším poloměru oblouku 150 m. Stroj dokáže zamést výhybku po pokládce v průměru za hodinu dvakrát, při propracování v průměru za hodinu třikrát. Při železničním svršku s typem kolejnice R65 a E1 se upravuje štěrkové lože natřikrát a při kolejnicích S49 se upravuje štěrkové lože nadvakrát. Nevhodné nasazení je na drobných údržbách, kde je starým štěrkem zahrnut kolejový rošt a utemován provozem jiné mechanizace.

Přípravné práce před úpravou štěrku kopírují přípravné práce strojů pro směrovou a výškovou úpravu koleje (pracují v jedné lince) v předpise S3/1, zejména zajištění demontáže (a opětovné montáže) přechodů, přejezdů a ostatních zařízení dopravní cesty tvořící překážky v práci strojní linky (např. ukolejnění, pojistné úhelníky, magnetické informační body AVV apod.), přeložky kabelů, snesení výstroje zabezpečovacího zařízení po náhradě jeho závislosti (zajištění bezpečnosti). Nelze připustit, aby v důsledku opomenutí těchto povinností došlo k poškození těchto zařízení. Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.
Při odstavení stroje je nutné počítat s délkou 17,43 m přes nárazníky.