Podbíječka ASP DUOMATIC 08-32U

Jedná se o pětinápravovou traťovou automatickou strojní podbíječku rakouské firmy Plasser&Theurer s délkou 22,5 metrů osazenou třiceti dvěma podbíjecími pěchy, která směrově a výškově upravuje geometrickou polohu koleje. Stroj zvládne podbít všechny typy železničních svršků. Jeho hlavní výhoda, jak už název napovídá, je schopnost podbíjet dva pražce najednou, což značně zvyšuje výkon tohoto stroje. Podbíječka umí pracovat s daty získaných z APK a je vhodná jak při podbíjení po pokládce na novostavbách, tak i na běžných, pravidelných údržbách tratí. V režimu jízda dokáže projet nejmenším poloměrem oblouku 100 m. V režimu práce zvládne podbít nejmenší poloměr oblouku 150 m. Výkon stroje je závislý na konkrétní situaci v místě práce, a pohybuje se až okolo 800 metrů za hodinu. Přípravné práce před úpravou směrového a výškového uspořádání koleje jsou popsány v předpise S3/1, zejména zajištění demontáže a opětovné montáže přechodů, přejezdů a ostatních zařízení dopravní cesty tvořící překážky v práci strojní linky (např. ukolejnění, pojistné úhelníky, magnetické informační body AVV apod.), přeložky kabelů, snesení výstroje zabezpečovacího zařízení po náhradě jeho závislosti (zajištění bezpečnosti).

Nelze připustit, aby v důsledku opomenutí těchto povinností došlo k poškození těchto zařízení. V koleji se vždy vyznačí na pražcích v ose koleje hlavní body (ZP, KP, ZO apod.) Hlavní body je nutno označit vždy, označení se provede trvanlivou barvou.
Podbíječka disponuje záznamovým zařízením GPK a technologických veličin. Záznamové zařízení je určeno k záznamu a hodnocení geometrických parametrů koleje dle ČSN EN 73 6360.
Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.

 

Video ze stavby