MATISA B 241

Čtyřnápravová traťová strojní podbíječka švýcarské firmy MATISA s šestnácti podbíjecími pěchy, která směrově a výškově upravuje polohu koleje. Stroj zvládne podbít všechny typy svršků, avšak je nutné počítat s výkonem 350 – 450 m/hodinu. Podbíječka umí využít dat získaných z APK a jedním záběrem má výkon 600 m/hod. Ideálním využitím stroje je nasazení na drobných údržbách, předzvedání koleje před čističkou, nultá a první podbití, podbíjení propustků, mostů a přejezdů.
V režimu jízda dokáže projet nejmenším poloměrem oblouku 100 m. V režimu práce zvládne podbít nejmenší poloměr oblouku 180 m. Minimální zdvih nivelety koleje je 10 mm a maximální zdvih nivelety koleje je 50 mm. Optimální zdvihy nivelety koleje při kvalitním štěrkovém loži jsou v rozsahu 15-30 mm a maximální směrový posun koleje je 50 mm (optimální směrový posun je do 30 mm).
Přípravné práce před úpravou směrového a výškového uspořádání koleje jsou popsány v předpise S3/1, zejména zajištění demontáže (a opětovné montáže) přechodů, přejezdů a ostatních zařízení dopravní cesty tvoří

Nelze připustit, aby v důsledku opomenutí těchto povinností došlo k poškození těchto zařízení. V koleji se vždy vyznačí na pražcích v ose koleje hlavní body (ZP, KP, ZO apod.) Hlavní body je nutno označit vždy, označení se provede trvanlivou barvou.
Podbíječka disponuje záznamovým zařízením GPK a technologických veličin pomocí měřícího vozíku KRAB samostatnou pochůzkou. Záznamové zařízení je určeno k záznamu a hodnocení geometrických parametrů koleje dle ČSN EN 73 6360.
Je třeba uvažovat s klimatickými podmínkami, zvláště mrazy pod -3°C a přílišným horkem nad 35°C, v těchto případech stroj nepracuje dle požadavků kvality práce.
Při odstavení stroje je nutné počítat s délkou 16,19 m přes nárazníky.