gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Rekonstrukce žst Hanušovice

V rámci stavby „Rekonstrukce žst Hanušovice“, které VDS byla firma Eurovia zajišťovala naše společnost realizaci železničního svršku a železničního přejezdu.

 

Termín realizace: 5/2016 – 11/2016
Cena díla: 86 915 tis. Kč

 

Fotogaléria