gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Rekonstrukce koleje č. 62, výh. č. 69, rekonstrukce výhybek č. 17A a 21A v žst. Štúrovo

Rekonstrukce koleje č. 62, výh. č. 69, rekonstrukce výhybek č. 17A a 21A v žst. Štúrovo je stavba rozdělená do dvou etap. První, rekonstrukce koleje č. 62 v délce cca 1,3 km byla provedena v roce 2018, v roce 2019 se pokračovalo v rekonstrukci trojice výhybek. Cena za dílo je 1 505 tis. Euro.

Fotogaléria