gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Pluh SSP 110 SW u GJW Praha

Naše společnost zařadila do provozu na našich tratích již osvědčený typ pluhu na úpravu štěrkového lože SSP 110 SW.

Fotogaléria