gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Ostatné stavby

Rekonstrukce ul. Petra Bezruče, Nymburk
12 | 2004
Supermarket LIDL - komunikace, ul. Českobrodská, Praha 9
8 | 2004
Rekonstrukce tramvajové trati Výtoň
8 | 2004

Mapa