gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Optimalizace trať. úseku Ústí n.L. - Děčín jih vč. AB

Objednatel: ČD, a.s. DDC, o.z., St. správa Praha
Termín realizace: duben 2001 až prosinec 2002
Cena díla: 1 975 mil. Kč

 

Traťový úsek je dlouhý 16,940 km. V rámci předmětné stavby byla provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku, pozemních staveb, zřízená případně rekonstruována ostrovní a boční nástupiště, výstavba podchodů s bezbarierovými přístupy, rekonstrukce železničních mostů, propustů, opěrných a zárubních zdí, rekonstrukce trakčního vedení, energetických zařízení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, úprava měnírny a rozvodny a nový napájecí převěs přes Labe. Optimalizaci byla zvýšená traťová rychlost pro vlaky klasické stavby na max. 150 km/h a 160 km/h pro vlaky s naklápěcí technikou. Stavbu tvořilo 240 stavebních objektů a 40 provoznich souborů. Společnost GJW Praha s.r.o. byla členem sdružení s firmou SSŽ a.s.

 

 

Stavební objekty realizované společnosti GJW Praha v celkovém objemu 144 121 tis. Kč:

SO 1501 Dobkovice - Děčín hlavní nádraží: železniční svršek,2.kolej
SO 1502 Dobkovice - Děčín hlavní nádraží: železniční spodek,2.kolej
SO 1509 Provizorní kolejová úprava u mostu v km 537,557
SO 1511 Zastávka Choratice: rekonstrukce nástupišť,2.kolej
SO 1512 Zastávka Vilsnice: rekonstrukce nástupišť,2.kolej
SO 1525 Propustek km 534,492
SO 1526 Propustek km 535,022
SO 1527 Propustek km 535,722
SO 1528 Propustek km 535,858
SO 1529 Propustek km 536,103
SO 1561 Železniční přejezd km 533,727
SO 1301 Povrly - Dobkovice, železniční svršek, 2.kolej
SO 1302 Povrly - Dobkovice, železniční spodek, 2.kolej
SO 1211 ŽST Povrly, ostrovní nástupiště
SO 1311 Zastávka Povrly-Roztoky, rekonstr. nástupiště

Súbory na stiahnutie

Decin Jih (3,33 Mb)