gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Oprava mostu v km 58,231 na trati Praha-Bubny - Chomutov

V rámci stavby došlo k převedení vodoteče do plastové roury DN 800 a osazení konstrukce z vlnitého plechu Multi Plate MP 200, která byla obetonována. Mimo původní klenbu byl tubus obsypán zeminou. Průčelí bylo oboustranně odlážděno kamenem do betonu, ocelové zábradlí bylo osazeno do betonových patek. Zemní těleso chrání kotvené zatravňovací rohože.

Fotogaléria