gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála

Stavba „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“ byla realizována sdružením firem Eurovia a GJW Praha, přičemž naše společnost zajišťovala stavbu železničního svršku a přejezdů. Stavba byla charakteristická časovou, koordinační a logistickou náročností.

 

Termín realizace: 7/2015 – 10/2015
Cena objektů zastřešovaných GJW Praha: 292 440 tis. Kč

Fotogaléria