gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

Nekoridorovej stavby

Oprava výhybek a kolejí v žst Velký Osek
10 | 2017
Oprava TÚ Lysá n.L. (mimo) - Kostomlaty n.L.
6 | 2018 Oprava TÚ Lysá n.L. (mimo) - Kostomlaty n.L.
Zvýšení kapacity trati Nymburk - M. Boleslav, výh. Straky
11 | 2018

Mapa