gjw-praha.cz

Modernizácia a stavby železničných tratí, staníc či vlečiek
Prevádzkovanie dopravy na dráhe a prenájom stavebných strojov

MPR-M - zariadenie pre kladenie koľajníc

slouží na postupné boční přemístění kolejnicových pasů z polohy pomocné drážky na pražce. Naše společnost používá pro tento účel zařízení firmy Cemafer, typ MPR-M. Používá se i při zřizování kolejového roštu technologií Donelli.

Fotogaléria