gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

ZPK 56 and t. 53 chassis

Zařízení na přepravu kolejnic a podvozky vz. 53 jsou osvědčenými pomocníky při pracích na železničním svršku. Pro podporu technologie Donelli prošlo ZPK 56 u naší společnosti úpravou, která umožňuje rozvoz kolejnicových pásů jak po koleji, tak i po štěrkové pláni. Přechod z koleje na pláň je zajištěn upravenou nájezdovou rampou převzatou z technologie UWG. Pro zajištění přeprav kolejových polí disponuje naše společnost kromě podvozků vz. 53 také potřebný počet úvazů a spojovacích nárazníků.

Photogallery