gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

Studenti VOŠ Děčín u společnosti GJW Praha

VOŠ v Děčíně patří ke školám, jejíž absolventi pravidelně nacházejí své uplatnění v oboru u naší společnosti. Významnou měrou k tomu přispívá skutečnost, že studenti již ve druhém ročníku studia absolvují půlroční praxi, která jim umožňuje se bezprostředně obeznámit s problematikou železničního stavitelství. Naše společnost nabízí studentům širokou škálu možností uplatnění – v geodetickém nebo mechanizačním oddělení, přímo u stavebních středisek, ale také v obchodním oddělení. Je potěšitelné, že odborná úroveň absolventů je na vysokém stupni a tito se tak dokáží uplatnit i na různých stupních řízení jako mistři, asistenti stavbyvedoucích nebo i stavbyvedoucí. Každoroční draft studentů proběhl 10. května a s uspokojením můžeme konstatovat, že letitá tradice absolvování studentských praxí u společnosti GJW Praha nebude přerušena ani letos.

 

Photogallery