gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

Rekonstrukce žst. Frýdlant v Čechách

Rekonstrukce žst Frýdlant byla součástí stavby „Rekonstrukce SZZ žst Raspenava“. Vyšším dodavatelem této stavby bylo sdružení firem AŽD Praha a GJW Praha. Naše společnost se přímo podílela na rekonstrukci železničního svršku v žst Frýdlant v Čechách a jako vyšší zhotovitel zastřešovala práce na železničním spodku, nástupištích a přejezdech a to i v žst Raspenava a Bílý Potok pod Smrkem.


Termín realizace: 9/2016 – 6/2017
Cena díla: 65 378 tis. Kč
 

Photogallery