gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

Pluh SSP 110 SW u GJW Praha

Naše společnost zařadila do provozu na našich tratích již osvědčený typ pluhu na úpravu štěrkového lože SSP 110 SW.

Photogallery