gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

Oprava výhybek a kolejí v žst Velký Osek

Nevyhovující stav železničního svršku i spodku v 1. i 2. staniční kolejí včetně přilehlých výhybek vyžadoval opravu, kterou realizovala naše společnost ve sdružení s firmou EDIKT. Předmětem stavby byla také oprava úrovňových nástupišť a železničních přejezdů.

Photogallery