gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

MPR-M - Equipment for laying rails

slouží na postupné boční přemístění kolejnicových pasů z polohy pomocné drážky na pražce. Naše společnost používá pro tento účel zařízení firmy Cemafer, typ MPR-M. Používá se i při zřizování kolejového roštu technologií Donelli.

Photogallery