gjw-praha.cz

Construction and modernization of railway lines, stations and sidings
Operation of rail transport and rental of construction machinery

Instalace rádiových souprav do lokomotiv

Instalace rádiových souprav do lokomotiv

Dne 11. 4. 2012 byla zahájená instalace rádiových souprav do lokomotiv společnosti. Lokomotivy jezdící na tratích TEN-T budou vybaveny terminály, které umožní komunikaci v rámci sítě GSM-R. K datu 31. 6. 2012 byly všechny lokomotivy společnosti vybavené rádiovými soupravami. V následujícím období proběhne zkušební provoz, jeho vyhodnocení a revize. Lokomotivy 740 561-6 a 740 619-2 jsou vybaveny vlakovým zabezpečovačem Lokomotivy 740 865-1, 721 526-2 a 721 540-3 nemají vlakový zabezpečovač a tudíž nelze připojit výstup radiostanice se signálem pro centrální stop. Na strojích 740 865-1 a 721 540-3 byly v uplynulých dvou týdnech dosazeny ventily VZ, na lokomotivě 721 526 bude ventil dosazen do konce prvního srpnového týdne. Na přelomu první a druhé dekády proběhnou zkoušky zařízení včetně praktické ukázky pro strojvedoucí. K datu 31. 7. 2012 by měl být ukončen zkušební provoz na strojích řady 721. Vzhledem k termínům montáže radiostanic a k potřebě dosadit ventily VZ do potrubí průběžné brzdy nebylo možno zařízení odzkoušet a dodavatel bude žádat drážní úřad o prodloužení zkušebního provozu. Během měsíce srpna máme v plánu pořídit do radiostanic SIM karty SŽDC, aby byla zajištěna funkčnost radiostanic i na síti GSM-R. Projekt bude financován z fondu soudržnosti (Operační program Doprava). Další informace o projektu jsou v příloze.
 

Downloads

operacni-program-doprava (61,02 Kb)