gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

ŽST Dvory nad Žitavou, rekonstrukce kolejí č. 3, 4

Předmětem zakázky byla rekonstrukce staničních kolejí č. 3 a 4, silničního přejezdu a opravě dvou nástupištních hran. Původní konstrukce kolejového roštu, nástupišť a přejezdu byly sneseny a štěrkové lože bylo odtěženo. Byla zřízena nová konstrukční vrstva štěrkového lože a byl položen kolejový rošt z užitého materiálu. Nástupištní hrany vznikly přeskládáním tvárnic Tischer, přejezd byl vytvořen panelovou konstrukci. V celé délce byla zřízena bezstyková kolej.


Investor: Železnice Slovenskej republiky
Objednatel: Železnice Slovenskej republiky
Termín realizace: červen 2015 – červenec 2015
Celková cena díla: 688 tis. EUR

 
 

Fotogalerie