gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

ŽST Bratislava predmestie, rekonstrukce nástupiště a přilehlých kolejí

Z důvodu nevyhovujícího stavu ostrovního nástupiště a k němu přilehlých kolejí bylo přistoupeno k jejich rekonstrukci. Kolejový rošt byl snesen v celé délce kolejí č. 1 a 2 kolejovým jeřábem GS 150.14 TR, štěrkové lože bylo vyměněno v celém objemu a nový kolejový rošt byl zřízen montáži v ose. Nástupištní hrana byla vytvořena z prefabrikovaných dílů s výškou nástupní hrany 550 mm nad spojnicí temen kolejnicových pásů. Součástí realizovaných objektů byla i demontáž původních a zřízení nového služebního přístupu na nástupiště a také zřízení provizorního sypaného nástupiště.

Investor:

Železnice Slovenskej republiky

Objednatel:

TEXO Partner

Termín realizace:

červen 2017 – září 2017

Celková cena díla:

909 tis. EUR

Fotogalerie