gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Žilina Teplička zriaďovacia stanica

Investor: Železnice Slovenskej republiky
Objednatel: EUROVIA CS, a.s.
Termín realizace: červenec 2010 - květen 2011
Celková cena díla: 5 238 tis. EUR

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekt:

SO 2104 Smerová skupina, žel. zvršok

 

Výstavba tohoto seřaďovacího nádraží započala již v roce 1974 a do roku 1990 mělo být nejvýkonnějším seřaďovacím nádražím u ČSD. Na začátku 90. let byly práce na několik let přerušeny, a až v roce 2010, na základě přepracované projektové dokumentace, bylo započato s jeho dokončením.

Naše společnost realizovala v letech 2010/11 práce na kolejišti části směrové skupiny. Hlavním předmětem realizace bylo předštěrkování, vložení 10 výhybek J49 1:9-190, cca 8 000 m kolejového roštu S 49 a hydraulických kolejových brzd. V celém kolejišti byla zřízená bezstyková kolej.

Fotogalerie