gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Vznik a vývoj

Předmětem činnosti společnosti je především:

  • modernizace a stavba železničních tratí, stanic a vleček, 
  • umělé stavby - mosty, propustky, tunely, zárubné, záchytné a opěrné zdi,
  • inženýrské sítě a komunikace,
  • půjčování stavebních strojů,
  • provozování drážní dopravy,
  • geodetické a projekční práce.

 

Firma GJW Praha, spol. s r. o., vznikla v roce 1991 spojením kapacit podnikatelů pana Františka Glosera a pana Ferdinanda Jakubce s firmou Leonhard Weiss GmbH & Co. Göppingen (Německo).

Od roku 1998 má ve společnosti GJW Praha majetkovou účast i firma EUROVIA CS, a. s.

V roce 2007 došlo ke změně vlastnické struktury a v současné době je kromě společností Leonhard Weiss GmbH & Co. KG a EUROVIA CS, a. s. spolumajitelem společnosti Ing. Milan Koudelka.
   
Základní identifikační údaje společnosti:

adresa:  Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9  
IČ:  41 19 28 69 , DIČ:  CZ 41 19 28 69  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha , číslo účtu: 141590198/0100  
tel. spojení: 281 090 811 (sekretariát GŘ) , fax: 281 866 004 (sekretariát GŘ) , e-mail: gjw@gjw-praha.cz  

Firma GJW Praha spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, datum zápisu 21. 10. 1991.

V současné době jsou jednateli společnosti pánové:
Ing. Milan Koudelka ve funkci generálního ředitele
Alexander Schneider, společnost Leonhard Weiss GmbH & Co. KG.
Ing. Miroslav Trnka, společnosti EUROVIA CS, a. s. 

 

K 31. 12. 2018 měla  firma celkem 242 pracovníků  Roční obrat firmy GJW Praha spol. s r. o. v roce 2018 činil 1 338 mil. Kč. 

 

Od roku 2006 společnost splňuje náročná kritéria Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. a získala certifikát, který potvrzuje splnění kvalifikačních předpokladů definovaných Systémem certifikovaných stavebních dodavatelů ve smyslu § 135 a 136 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Od roku 1998 společnost GJW Praha spol. s r. o. zavedla a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, od 29.11.2001 ČSN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2004 společnost GJW Praha zavedla a udržuje systém enviromentálního managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001, a tím se zařadila mezi stavební společnosti prosazující maximální kvalitu spojenou se šetrným přístupem k životnímu prostředí.

Od roku 2006 udržuje systém managementu pro oblast BOZP dle směrnice OHSAS 18001, a tím se zařadila do skupiny stavebních společností prosazujících na stavebním trhu bezpečný způsob realizace všech prací a činností souvisejících s hlavním procesem realizace zakázek.

Fotogalerie