gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Vozy Faccs

Naše společnost disponuje deseti výsypnými vozy řady Faccs (Sa) vhodnými na přepravu sypkých materiálů, zejména štěrku při jeho doplňování do koleje nebo štěrkodrti při zřizování drážních stezek. Vozy jsou po generální opravě v provozu u GJW od roku 2011.

Fotogalerie