gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Úspěšná premiéra čističky RM 79

~~Ve dnech 5. a 6. května byla v úseku Praha Radotín – Praha Smíchov poprvé v síti SŽDC nasazena strojní čistička RM 79 společně se soupravou vozů MFSD 33/MFS 33. Úsek v délce cca 1 200 m byl vyčištěn dle plánovaného harmonogramu a při dosažení požadované kvality čištění.