gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Supermarket LIDL - komunikace, ul. Českobrodská, Praha 9

Investor: Lidl Česká republika, v.o.s.
Objednatel: SSŽ, a. s.
Termín realizace: červen až srpen 2004
Celková cena díla: 4 628 tis. Kč

 

Předmětem díla bylo provedení parkoviště u prodejny supermarketu, rozšíření ul. Českobrodské a vybudování místní objezdové komunikace.

Fotogalerie