gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Stavby realizované v zahraničí

ŽST Dvory nad Žitavou, rekonstrukce kolejí č. 3, 4
7 | 2015
ŽST Bratislava predmestie, rekonstrukce nástupiště a přilehlých kolejí
9 | 2017
Rekonstrukce koleje č. 62, výh. č. 69, rekonstrukce výhybek č. 17A a 21A v žst. Štúrovo
3 | 2019

Mapa