gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

RM 79

~~Celoprofilová čistička byla vyrobena v roce 1982 u rakouské firmy Plasser & Theurer jako typ ZRM 79. Šestinápravový stroj prošel v roce 2011 celkovou opravou spojenou s částečnou rekonstrukcí u německé firmy Deutsche Plasser a dostal typové označení RM 79. V rámci rekonstrukce byly mj. ze stroje odstraněny plazové podvozky a na čističku bylo doplněno kropicí zařízení snižující prašnost při čištění. Koncepce kolejové verze stroje, včetně čištění štěrku ve výhybkách, zůstala zachována. Zdrojem výkonu je motor DEUTZ F12L o výkonu 291 kW. K čističce náleží dvounápravový ochranný vůz a dvounápravový jeřábový vůz s hydraulickou rukou o nosnosti 3,5 tuny, na kterém jsou dále uloženy náhradní a prodlužovací díly hrabací lišty a řetězu pro čištění ve výhybkách. Stroj zakoupila v roce 2016 společnost GJW Praha a uvedla jej do provozu na jaře 2017.
 Délka stroje je 28,600 m, hmotnost 95 t a maximální přepravní rychlost při zařazení do vlaku je 80 km/h. Délka ochranného vozu je 13,86 m a hmotnost 33,3 t. Jeřábový vůz má délku 13,86 m a hmotnost 25 t.

  Pro odvoz výzisku od čističky zakoupila naše společnost šest čtyřnápravových vozů vozy MFSD 33 a jeden vůz MFS 33. Vozy jsou bez vlastního pohonu pojezdu; jejich dno tvoří dopravník uložený ve sklonu tak, aby přepravovaný materiál mohl přecházet na široký (vykládací) dopravník, přesahující čela nárazníků, z něhož je překládán na další vůz. U vozu MFS 33 je tento dopravník otočný a umožňuje ukládání výzisku vedle koleje, doba vyložení jsou asi 3 minuty. U typu MFSD 33 jsou dopravníky pevné. Pohon všech pracovních pohybů je hydraulický, přičemž spalovací motor a hydraulický agregát jsou umístěny v zadní části vozu.
Délka vozůpřes nárazníky je 15,00 m, hmotnost 31 t, nosnost 45 t a maximální přepravní rychlost 100 km/h.