gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Rekonstrukce výhybek žst. Kutná Hora, čáslavské zhlaví

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha
Termín realizace: listopad 2005
Celková cena díla: 8 510 tis. Kč

 

Stavební činnost zahrnovala objekty:

SO 01 rekonstrukci žel. svršku
PS 01 rekonstrukci zabezpečovacího zařízení

 

Předmětem stavby byla výměna křižovatkové výhybky č.8ab, jednoduché výhybky č.9 a kolejových přípojů na čáslavském zhlaví v žst. Kutná Hora hl.n v km 286,902 až km 286,986. V uvedeném úseku bylo odtěženo staré štěrkové lože a nahrazeno novým. V rámci rekonstrukce zabezpečovacího zařízení došlo k výměně 20 ks jednofázových přestavníků za třífázové a ke snesení 5 ks přestavníků, na kterých byla provedena repase a pak jejich opětovná montáž. K přestavníkům byly zřízené nové kabely. Cílem rekonstrukce bylo zajištění zlepšení stávajícího stavu, zajištění bezpečnosti a spolehlivého provozování železniční dopravy.

Fotogalerie