gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Rekonstrukce vlečky SSŽ Řevnice

Objednatel: SSŽ Řevnice
Termín realizace: únor - březen 2009
Celková cena díla: 5 999 tis. Kč

 

Vlečka závodu SSŽ Řevnice byla vybudována v 60. letech minulého století, čemuž odpovídala i konstrukce železničního svršku (kolejnice „Argentína“, „A“ a „T“, pražce dřevěné a PAB2a, výhybky J A 7°). Po povodni v roce 2002, kdy bylo kolejiště zaplaveno, dosáhl tento svršek své technické i ekonomické životnosti. Rychlost na vlečce byla omezená na 5 km/h a drobnou údržbou již nebylo možné zajistit její provozuschopnost.  V rámci rekonstrukce byl vyměněn železniční svršek v rozhodující části kolejiště, přičemž byl použit regenerovaný svrškový materiál soustavy S 49. Rychlost na vlečce byla zvýšená na původních 30 km/h.

Fotogalerie