gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Rekonstrukce ul. Petra Bezruče, Nymburk

Objednatel: Městský úřad Nymburk
Termín realizace: září až prosinec 2004
Celková cena díla: 9 749 tis. Kč

 

Předmětem rekonstrukce místní komunikace bylo odstranění staré a zřízení nové konstrukce komunikace (povrch z asfaltobetonu, chodníky ze zámkové dlažby), jeji odvodnění, veřejné osvětlení, přeložka kabelu VN, přeložky kabelů ČD a terénní úpravy.

Fotogalerie