gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská

Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
Objednatel: Eurovia CS, a. s.
Termín realizace: červen až srpen 2010
Celková cena díla: 38 096 tis. Kč

 

Předmětem díla bylo provedení části "SO 11 Tramvajová trať" v km cca 2,991 až 4,760,  přičemž stěžejní práce byly soustředěny na zřízení tramvajového svršku. V celém úseku byl použit kolejový rošt tvořen železobetonovými pražci B 03 a širokopatními podkladnicemi S 49. Po zřízení předštěrkování byly pokládány na většině úseku kolejová pole o délce 17,55 m. Tyto byly pro tento účel montovány v žst. Praha Zličín a na staveniště přepravovány na návěsu. V úseku s oblouky o malých poloměrech byla zvolena montáž roštu v ose. V celé délce byla zřízena bezstyková kolej, v obloucích určených projektem s využitím pražcových kotev. Úprava GPK byla v rozhodující části provedena dvoucestnou podbíječkou 08-275 ZW firmy Leonhard Weiss, pro napojení na začátku úseku byla použita "drážní" ASP 400.1.

Fotogalerie