gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Rekonstrukce mostu v km 26,400 trati Č. Budějovice - Č. Kříž

Objednatel: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň
Termín realizace: srpen až listopad 2003
Celková cena díla: 3 891 tis. Kč

 

Stavební práce představovaly rekonstrukci mostního objektu o délce 28,96 m a šířce 9,85 m. Těžištěm těchto prací bylo v ubourání stávajících říms a křídel, očištění kamenného zdiva tlakovou vodou a otryskání pískem, přespárování zdiva, ukotvení čela vtoku ocelovými táhly, provedení výplňové a těsnící injektáže zdiva, opěr, klenby a křídel, betonáž říms a krycí desky křídel ze železobetonu. Dále byla zřízena hydroizolace, provedeno odvodnění u rubu říms a křídel. Dno potoka bylo vydlážděno lomovým kamenem.

Soubory ke stažení

Prospekt (2,44 Mb)