gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Realizace železničních staveb

Předmětem podnikání naší společnosti je především modernizace a stavba železničních tratí, stanic a vleček, sanace, údržba a komplexní rekonstrukce železničního svršku a spodku, zemní práce, zřizování a úpravy nástupišť, přejezdů, odvodnění a pozemních objektů, práce na umělých objektech (mosty, propustky a podchody, zárubné, opěrné a záchytné zdi), výstavba a přeložky inženýrských sítí a to nejen pro Správu železniční dopravní cesty, s. o., ale i pro další investory, jako např. ČEZ a.s., ŠKODA AUTO, a. s. Mladá Boleslav, Mostecká uhelná společnost, a. s.
Dále naše společnost zajišťuje průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí, výrobu, dodávku a montáž pražcových kotev (jediný výrobce těchto prvků v ČR) a plastových vrtulí.
 

Fotogalerie