gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Realizace neželezničních staveb

Kromě železničních staveb se naše společnost věnuje také dalším stavbám, mezi které můžeme zařadit:
 

 • rekonstrukce tramvajových tratí,
 • výstavbu, opravy, rekonstrukce a modernizace všech druhů komunikací včetně objektů a včetně provádění těchto prací ve specifických podmínkách zastavěných částí měst a obcí, se zabezpečením náhradního provozu podle místních podmínek,
 • odstavné plochy, parkoviště a chodníky včetně provádění kladení zámkových dlažeb,
 • parkové úpravy,
 • kanalizační sítě,
 • výstavbu, opravy, rekonstrukce a modernizace všech druhů objektů pozemního stavitelství,
 • dodávku objektů pozemního stavitelství "na klíč",
 • kovošrot.

Mezi tyto, v minulosti realizované, zakázky patří: 

 • supermarket Lidl - Praha 9, Českobrodská - provizorní komunikace pro prodejnu, zámková dlažba parkoviště, zřízení příjezdové komunikace k prodejně a s ní související rozšíření ulice Českobrodské,
 • rekonstrukce tramvajových tratí v Praze,
 • rekonstrukce ulice Bezručova v Nymburce,
 • rekonstrukce místních komunikaci v Praze-Radotíně,
 • stavba cyklostezky Nymburk - Kovanice - Chvalovice.

Fotogalerie