gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Realizace neželezničních staveb

Kromě železničních staveb se naše společnost věnuje také dalším stavbám, mezi které můžeme zařadit:
 

  • rekonstrukce tramvajových tratí,
  • výstavbu, opravy, rekonstrukce a modernizace všech druhů komunikací včetně objektů a včetně provádění těchto prací ve specifických podmínkách zastavěných částí měst a obcí, se zabezpečením náhradního provozu podle místních podmínek,
  • odstavné plochy, parkoviště a chodníky včetně provádění kladení zámkových dlažeb,
  • parkové úpravy,
  • kanalizační sítě,
  • výstavbu, opravy, rekonstrukce a modernizace všech druhů objektů pozemního stavitelství,
  • dodávku objektů pozemního stavitelství "na klíč",
  • kovošrot.

Mezi tyto, v minulosti realizované, zakázky patří: 

  • supermarket Lidl - Praha 9, Českobrodská - provizorní komunikace pro prodejnu, zámková dlažba parkoviště, zřízení příjezdové komunikace k prodejně a s ní související rozšíření ulice Českobrodské,
  • rekonstrukce tramvajových tratí v Praze,
  • rekonstrukce ulice Bezručova v Nymburce,
  • rekonstrukce místních komunikaci v Praze-Radotíně,
  • stavba cyklostezky Nymburk - Kovanice - Chvalovice.

Fotogalerie