gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Realizace digitální mobilní radiové sítě GSM-R

Dne 7.12.2011 naše společnost uzavřela smlouvu s firmou T-CZ na projekt "Realizaci digitální mobilní radiové sítě GSM-R". Smlouva byla uzavřena na základě vyhodnocení výběrového řízení zveřejněného na našich internetových stránkách a webu OPD. Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Cílem projektu je vybavení všech pěti lokomotiv ve vlastnictví naše společnosti terminály, které umožní komunikaci v rámci sítě GSM-R. Další cíle projektu jsou zvýšení úrovně bezpečnosti železniční dopravy, zefektivnění přepravy po železničních tratích, efektivní řízení dopravy, zachování ekonomicky významné pozice železnice v tranzitní dopravě, zabezpečení možnosti pořizování elektronickcý průvodních dokumentů, zlepšení komunikace. Instalace zařízení do lokomotiv bude probíhat v období leden až červenec 2012.