gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Průjezd železničním uzlem Choceň

Objednatel: SSŽ, a.s.
Termín realizace: červen 2003 až červenec 2004
Cena díla: 62 185,- Kč

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

SO 201 Žst. Choceň, rozebrání nástupišť
SO 203 Žst. Choceň, ostrovní nástupiště č.3
SO 302 Žst. Choceň, žel. svršek, sudá skupina, první etapa
SO 701 Žst. Choceň, kanalizační svodné potrubí a stoky
SO 702 Žst. Choceň, kanalizační přípojky
SO 704 Žst. Choceň, prodloužení užitkového vodovodu pro desinfekční stanici
SO 706 Žst. Choceň, vodovodní přípojky
SO 712 Žst. Choceň, přípojkyplynu pro pozemní stavby
SO 831 Žst. Choceň, zrušení stávající kolejové váhy

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

43-prospekt_chocen (4,64 Mb)