gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Provozování drážní dopravy a dráhy

Společnost GJW Praha spol. s r. o. je držitelem licence k provozování drážní dopravy, ev. č. L/1995/0087, vydané po splnění podmínek zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění. Tato licence byla vydána Drážním úřadem dne 22. 9. 1995 a byla během následujících let rozhodnutími Drážního úřadu rozšířena na provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách, které provozuje Správa železniční dopravní cesty, s. o., ve všech traťových úsecích, za účelem neveřejné přepravy věcí. Platnost licence je na dobu neurčitou.
 
Vedle národní licence o provozování drážní dopravy má naše společnost i eurolicenci a je provozovatelem drážní dopravy i na Slovensku.

Fotogalerie