gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Projekční práce

Pro provádění projekčních prací má naše společnost vydán živnostenský list č. 310009-0220292 v oboru: „Projektová činnost ve výstavbě“ ze dne 26. 6. 1996 a tým autorizovaných inženýrů, kteří vlastní Osvědčení o autorizaci dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., v platném znění. Předmětem činnosti jsou především projekční práce v oblasti dopravních staveb. V posledních letech byly provedeny tyto projekční práce:

  • ČD SDC K.Vary – Opravné práce 2007 – SVP + BK v km 50,735 – 51,600 Březová K.Vary dol.n. – projekt úpravy GPK,
  • Žst. Pha Běchovice; Oprava stanič. koleje č. 103 – projekt úpravy GPK,
  • Praha-Malešice – Praha-Hostivař; strojní čištění a sanace km 0,800 – 1,100 – projekt úpravy GPK,
  • ŠKODA Auto, a. s., Velká oprava kolejí č. 54, 56 do haly D11 – projekt úpravy GPK,
  • SDC Plzeň, Odstranění pomalé jízdy v úseku Horní Bříza – Kaznějov – projekt úpravy GPK,
  • SDC K. Vary, Opravné práce 2006, Tršnice – Bad Brambach – projekt úpravy GPK,
  • Praha-Libeň – Praha-Malešice; Oprava traťové koleje v km 1,400 – 3,200 – projekt úpravy GPK,
  • ŠKODA Auto, a. s., zavlečkování překladiště kontejnerů – kolej č. 36 – projekt stavby.