gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Pluh SSP 110 SW u GJW Praha

Naše společnost zařadila do provozu na našich tratích již osvědčený typ pluhu na úpravu štěrkového lože SSP 110 SW.

Fotogalerie