gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Organizační složka Slovensko

Organizačná zložka „GJW Praha, organizačná zložka“ bola založená v roku 2005 v súvislosti so stavebnými zákazkami slovenských železničných koridorov.

V súčasnej dobe je zástupcom organizačnej zložky pan:


Ing. Petr Jakubec – vedúci organizačnej zložky

Predmetom činnosti organizačnej zložky je hlavne :

  • modernizácia a stavba železničných tratí, staníc a vlečiek
  • umelé stavby - zárubné, záchytné a oporné múry, mosty, priepusty 
  • inžinierske siete a komunikácie
  • požičiavanie stavebných strojov
  • prevádzakovanie dráhovej dopravy
  • geodetické a projekčné práce 

Základné identifikačné údaje organizačnej zložky:


adresa: Kováčska 4, 831 04 Bratislava (pozri mapa)

IČO: 35 925 876, DIČ: 202 198 44 92, IČO DPH: SK2021984492

Bankové spojenie  Československá obchodná banka, a.s.

číslo účtu: 25581083/7500 

IBAN: SK1675000000000025581083 

tel. spojenie : + 421 327 714 130, fax : + 421 327 714 130

e-mail: gjwslov@gjw-praha.cz 

www: www.gjw-pha.skSpoločnosť GJW Praha spol. s r. o. – organizačná zložka je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Po, vložka 1244/B, dátum zápisu 16.03.2005.


Na GJW Praha spol. s r. o. – organizačná zložka, ako súčasť spoločnosti GJW Praha spol. s r. o., sa vzťahujú všetky doklady, ktoré sú nutné k splneniu kvalifikácie vo verejných konaniach.


Od roku 1998 spoločnosť GJW Praha zaviedla a udržuje systém managementu kvality splňujúci požiadavky ČSN EN ISO 9001, od 29.11.2001 ČSN EN ISO 9001:2001.


Od roku 2004 spoločnosť GJW Praha zaviedla a udržuje systém enviromentalného managementu kvality podľa ČSN EN ISO 14001 a týmto sa zaradila medzi stavebné spoločnosti presadzujúce maximálnu kvalitu spojenú so šetrným prístupom k životnému prostrediu.


Od roku 2006 udržujeme systém managementu pre oblasť BOZP podľa smernice OHSAS 18001, a týmto sme sa zaradili do skupiny stavebných spoločností, ktoré presadzujú na stavebnom trhu bezpečný spôsob realizácie všetkých prác a činnosti súvisiacich s hlavným procesom realizácie zákazok.

Soubory ke stažení

ČSN EN ISO 9001:2001 (144,31 Kb)

ČSN EN ISO 14001 (146,6 Kb)

OHSAS 18001 (110,24 Kb)