gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov

Objednatel: Stavby silnic a železnic, a.s., závod Pardubice
Termín realizace: březen 2004 - říjen 2006
Cena díla: 636 144 052,- Kč

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

SO 411603 Žst. Zábřeh, úprava rampy u kol. č.8
SO 411604 Žst. Zábřeh, ostrovní nástupiště
SO 411701 Žst. Zábřeh, železniční svršek
SO 411702 Žst. Zábřeh, přejezd pro vozíky
SO 411904 Žst. Zábřeh, zrušení stávajícího podchod
SO 421701 Zábřeh - Hoštejn, železniční svršek
SO 421702 Zábřeh - Hoštejn, provizorní odbočka Lupěné
SO 421703 Zábřeh - Hoštejn, provizorní odbočka Most
SO 431701 Žst. Hoštejn, železniční svršek
SO 441701 Hoštejn - Krasíkov, železniční svršek
SO 441702 Hoštejn - Krasíkov, provizorní odbočka Tatenice
SO 451701 Vystrojení trati

 

Části SO železničního spodku - odstranění křovin

Fotogalerie