gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař

Objednatel: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, org. složka
Zhotovitel: GJW Praha spol.s r.o.
Termín realizace: listopad 2005 - říjen 2008
Cena díla: 501 620 590,- Kč

 

Traťový úsek Strančice – Praha-Hostivař je součástí IV. tranzitního koridoru. Má celkovou délku 18,180km, zahrnuje 3 stanice (žst.Strančice, žst. Říčany, žst.Praha-Uhříněves) a 3 mezistaniční úseky se třemi zastávkami (Strančice – Říčany se zastávkou Světice, Říčany – Praha-Uhříněves se zastávkou Praha-Kolovraty, Praha-Uhříněves – Praha-Hostivař se zastávkou Praha-Horní Měcholupy).Cílem stavby byla optimalizace na maximální rychlost 130 km/h pro klasické soupravy a na 160 km/h pro soupravy s naklápěcími skříněmi.

 

Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

SO 02-10-01 Strančice - Říčany, železniční svršek, k.č.1
SO 02-10-02 Strančice - Říčany, železniční svršek, k.č.2
SO 03-10-01 ŽST Říčany, železniční svršek, lichá skupina
SO 03-10-02 Žst. Říčany, železniční svršek, sudá skupina
SO 04-10-01 Říčany - Praha Uhříněves, železniční svršek, k.č.1
SO 04-10-02 Říčany - Praha Uhříněves, železniční svršek, k.č.2
SO 06-10-01 Praha Uhříněves - Praha Hostivař, železniční svršek, k.č.1
SO 06-10-02 Praha Uhříněves - Praha Hostivař, železniční svršek, k.č.2
SO 02-13-01 Strančice - Říčany, úprava železničního přejezdu ev. km 161,154
SO 02-13-02 Strančice - Říčany, úprava železničního přejezdu ev. km 161,724
SO 02-13-03 Strančice - Říčany, úprava železničního přejezdu ev. km 163,593
SO 03-13-01 Žst. Říčany, přejezdy pro zavazadlové vozíky
SO 04-13-01 Říčany - Praha Uhříněves, úprava železničního přejezdu ev. km 165,558
SO 04-13-02 Říčany - Praha Uhříněves, úprava železničního přejezdu ev. km 168,154
SO 04-13-03 Říčany - Praha Uhříněves, úprava železničního přejezdu ev. km 169,971
SO 02-21-02 Strančice - Říčany, propustek - ev. km 160,593 trati 1704
SO 03-21-02 Strančice - Říčany, propustek - ev. km 165,028 trati 1704
SO 04-21-02 Strančice - Říčany, propustek - ev. km 167,297 trati 1704
SO 05-21-02 Strančice - Říčany, propustek - ev. km 171,927 trati 1704
SO 02-43-01 Zastávka Světice, orientační systém pro cestující (betonáž)
SO 03-43-01 ŽST Říčany, orientační systém pro cestující (betonáž)
SO 06-43-01 Zastávka Praha Horní Měcholupy, orientační systém pro cestující (betonáž)
SO 02-41-01 Zastávka Světice, přístřešky pro cestující
SO 05-41-01 ŽST Praha Uhříněves, přístřešky na nástupištích a zastřešení výstupu z podchodu
SO 06-41-01 Zastávka Praha Horní Měcholupy, přístřešky pro cestující
SO 03-42-01 ŽST Říčany, drobná architektura

 

Fotogalerie