gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Optimalizace trati Planá u M.L. - Cheb

Investor: SŽDC s.o. a ČD a.s.
Objednatel: SSŽ a.s. (Eurovia a.s.)
Termín realizace: duben 2009 až červen 2010
Cena díla: 172 794 tis. Kč


Stavební činnost zahrnovala stavební objekty:

SO 64-33-02 Planá u Mariánských Lázní – Chodová Planá, železniční svršek
SO 64-33-21 Úrovňový přejezd, ev.km 415,158
SO 64-33-22 Úrovňový přejezd, ev.km 416,558
SO 64-33-23 Úrovňový přejezd, ev.km 417,141
SO 65-33-02 ŽST Chodová Planá, železniční svršek
SO 65-33-11 ŽST Chodová Planá, nástupiště
SO 67-33-11 ŽST Mariánské Lázně, nástupiště
SO 67-33-21 Úrovňový přejezd, ev.km 424,310
SO 67-33-31 Planá u Mar. Lázní - Mariánské Lázně (mimo), výstroj trati
SO 68-33-02 Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní, žel. svršek
SO 68-33-21 Úrovňový přejezd, ev.km 427,004

 

Fotogalerie