gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice

Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Praha
Objednatel: Sdružení "Koridor IV, Benešov - Strančice"
Termín realizace: listopad 2007 - srpen 2010
Cena díla: 247 303 tis.,- Kč

 

Stavební činnost zahrnovala provozní soubory a stavební objekty:

PS 93-02-01 ŽST Čerčany, místní kabelizace
PS 93-02-02 ŽST Čerčany, telefonní zapojovač
PS 93-02-03 ŽST Čerčany, rozhlasové zařízení
PS 93-02-04 ŽST Čerčany, informační systém
PS 93-02-05 ŽST Čerčany, ATÚ
PS 93-02-06 ŽST Čerčany, EPS
PS 93-02-07 ŽST Čerčany, EZS
PS 93-02-08 ŽST Čerčany, sdělovací zařízení
PS 93-02-09 ŽST Čerčany, zmena ukončení DK Praha - Benešov
PS 93-02-10 ŽST Čerčany, úpravy DK ČD
PS 93-02-11 Zast. Pyšely, rozhlasové zařízení
PS 93-02-12 Zast. Pyšely, informační systém
PS 94-02-01 Zastávka Čtyřkoly, rozhlasové zařízení
PS 94-02-02 Čerčany - Senohraby, úpravy DK ČD
 
PS 93-03-01 ŽST Čerčany, menič DAK pro napájení zabezpečovacího zařízení
PS 93-03-02 ŽST Čerčany, rozvaděč zajištěné sítě
PS 93-03-03 ŽST Čerčany, TS 22/0,4kV, technologie
 
SO 93-10-01 ŽST Čerčany, železniční svršek
SO 93-13-01 ŽST Čerčany, přejezd pro vozíky
SO 93-14-01 ŽST Čerčany, nástupiště
SO 93-14-02 Zast. Pyšely, nástupiště
 
SO 93-20-04 Železniční most v ev. km 145,115
SO 93-20-04 Železniční most v ev. km 145,115
SO 93-20-05 Železniční most v ev. km 145,557
SO 93-20-06.1 Železniční most v ev. km 145,157
SO 93-20-06.2 Železniční most v ev. km 145,157 - osvětlení podchodu a rozvody nn
SO 93-21-02 Propustek v ev. km 144,580
SO 93-21-03 Propustek v ev. km 145,015
SO 93-23-01 Opěrná zeď v km 143,369 - 143,455
 
SO 93-62-01 ŽST Čerčany, venkovní osvětlení
SO 93-62-02 ŽST Čerčany, venkovní rozvody nn
SO 93-62-03 ŽST Čerčany, DOÚO
SO 93-62-05 ŽST Čerčany, úprava přípojky nn pro domek v km 142,7
SO 93-62-07 Zast. Pyšely, rozvody nn a osvětlení, DOOZ
SO 93-62-08 Čerčany, úprava veřejného osvětlení
SO 93-64-01 ŽST Čerčany, EOV
 
SO 93-70-01.1 ŽST Čerčany, kanalizace SŽDC
SO 93-70-01.2 ŽST Čerčany, kanalizace ČD a vodovod ČD
SO 93-70-02 ŽST Čerčany, vodovod
SO 93-72-01 ŽST Čerčany, přeložka STL
SO 93-72-02 ŽST Čerčany, prípojky STL

 

 

Zvýrazněné SO byly realizovány přímo naši společnosti, ostatní subdodavatelsky.

Fotogalerie