gjw-praha.cz

Stavby a modernizace železničních tratí, stanic či vleček
Provozování drážní dopravy a pronájem stavebních strojů

Oprava propustku v km 30,400 na trati Praha hl.n. –Turnov

Předmětem zakázky bylo vybourání konstrukce stávajícího propustku, osazení nových monolitických obdélníkových kolektorů, bednění a armování nových betonových čel, vybetonování nových želbet. říms, izolace, zádlažba.

Fotogalerie